ODBIÓR IDENTYFIKATORÓW KAPŁAŃSKICH NA ŚDM

BOX_KSIEZAODBIÓR IDENTYFIKATORÓW KAPŁAŃSKICH – „KSIĄDZ / PRIEST”

Każdy ksiądz przyjeżdżający na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, który dokonał rejestracji otrzyma Identyfikator „KSIĄDZ / PRIEST”.

Jest to personalizowany dokument upoważniający do koncelebry Mszy świętych w czasie ŚDM, spowiadania w strefach pojednania oraz do odebrania ornatu na Mszę Posłania w niedzielę 31 lipca.

Identyfikator jest personalizowany, ze zdjęciem. Jeśli zdarzy się, że zdjęcie nie zostało wydrukowane (przez zły format lub późne dosłanie) na punktach kontroli może pojawić się prośba o wylegitymowanie się dokumentem tożsamości (zgodnym z danymi wdrukowanymi na identyfikatorze).

ZASADY ODBIORU IDENTYFIKATORÓW

1) Księża z grup zarejestrowanych na pakietach z zakwaterowaniem*
Odbiór następuje w parafii zakwaterowania. Razem z pakietem pielgrzyma Ksiądz powinien dostać swój identyfikator. Jeśli tego identyfikatora brakuje prosimy zastosować się do wskazówek zawartych w pkt. 2

2) Księża z grup zarejestrowanych na pakietach bez zakwaterowania*

Odbiór następuje w punktach wyznaczonych zgodnie z krajem pochodzenia grupy, w której Ksiądz się zarejestrował.
Księża z wszystkich pozostałych krajów oraz grup międzynarodowych powinni udać się do Biura Akredytacji Księży ul. Piastowska 11 w Krakowie (w bezpośrednim pobliżu Błoń – miejsca wydarzeń centralnych)

Biuro Akredytacji Księży
ul. Piastowska 11, Kraków

Dzień

Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁEK (25.07)

 8.00 – 24.00

WTOREK (26.07)

8.00 – 24.00

ŚRODA (27.07)

8.00 – 22.00

CZWARTEK (28.07)

8.00 – 22.00

PIĄTEK (29.07)

8.00 – 22.00

Grupy z POLSKI (P-0000-PL-0000)

Kwatera Polska
Stadion Cracovii, Józefa Kałuży 1, Kraków

Dzień

Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁEK (25.07)

8.00 – 24.00

WTOREK (26.07)

8.00 – 24.00

ŚRODA (27.07)

8.00 – 22.00

CZWARTEK (28.07)

8.00 – 22.00

PIĄTEK (29.07)

8.00 – 22.00

Do odbioru identyfikatora uprawniony jest:

 – Ksiądz, którego dane widnieją na identyfikatorze
– Koordynator i zastępca koordynatora grupy

Przy odbiorze należy przedstawić dokument tożsamości.

* Dotyczy Księży zarejestrowanych do 15 lipca 2016. Wszyscy zarejestrowani po tym dniu proszeni są o udanie się do Biura Akredytacji Księży ul. Piastowska 11 w Krakowie.