Zapraszamy do wolontariatu

W naszej diecezji rozpoczynamy przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Przygotowania do tego wydarzenia wymagają dużego nakładu pracy ludzi młodych, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w tworzący się wolontariat przy Diecezjalnym Biurze Światowych Dni Młodzieży. Warunkiem przystąpienia do wolontariatu jest wiek, czyli ukończony 16 rok życia oraz złożenie formularza zgłoszenia pod adres: Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość. Wzór formularza jest do pobrania ze strony: http://www.sdm.zamojskolubaczowska.pl/
lub: http://www.wdo.zamojskolubaczowska.pl/. Zgłoszenia są przyjmowane do końca września 2014 roku. Szczegóły dotyczące tworzącego się wolontariatu można znaleźć na wyżej wymienionych stornach internetowych.