Rysunek1_v3-1

ŚDM w Krakowie z papieżem
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

Trwają przygotowania do wydarzenia, jakim będą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Najpierw w naszej diecezji w dniach 20-25 lipca 2016 r. będziemy gościć młodzież z zagranicy na tzw. „Dni w Diecezji”. Dalszy etap Światowych Dni Młodzieży to już centralne uroczystości w Krakowie w dniach 25- 31 lipca 2016 r., na które zaproszona jest młodzież od 14 roku życia. Niepełnoletni tylko za zgodą rodziców i z opiekunem. Opiekunem może być pełnoletni uczestnik.
Zwracamy się do Księży Proboszczów i Duszpasterzy z prośbą o zorganizowanie w tych dniach parafialnego wyjazdu do Krakowa.

PAKIETY

Pielgrzymkę na spotkanie z papieżem można zrealizować w jednej z trzech możliwych opcji:

PAKIET A (25 lipca – 1 sierpnia 2016 r.) Koszt 690 zł.

PAKIET B (29 lipca – 1 sierpnia 2016 r.) Koszt 310 zł. + 10 € *

PAKIET C (30-31 lipca 2016 r.) Koszt 150 zł + 10 € *      

 *Opłata na fundusz solidarnościowy

Rysunek1_v3-2

W kosztach opcji A i B zawierają się: wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, transport na terenie Krakowa i wyposażenie pielgrzyma (plecak z materiałami religijno-informacyjnymi oraz produkty pomocne w pełnym uczestnictwie w ŚDM). W kosztach opcji C znajduje się ubezpieczenie, transport na terenie Krakowa i wyposażenie pielgrzyma (plecak).

Noclegi przewidziane są w domach u rodzin, w szkole lub w miasteczku namiotowym. Do noclegu przypisane jest śniadanie. Pakiety A i B obejmują także nocleg z 31 lipca na 1 sierpnia. Wyżywienie wydawane będzie na terenie ŚDM (dwa ciepłe posiłki dziennie) na podstawie dwóch osobnych talonów dla każdego pielgrzyma. Każdego dnia pielgrzym będzie miał do dyspozycji dwa talony na posiłek dwu i trzydaniowy. Transport pielgrzyma obejmować będzie przejazdy komunikacją miejską w obrębie miasta oraz z miejsc noclegu do centrum wydarzeń i miejsc Wydarzeń Centralnych.

Jak stworzyć grupę pielgrzymów i ją zarejestrować?

Aby zarejestrować wyjazd, należy stworzyć grupę pielgrzymów składającą się min. z 15 osób, a max. ze 150 osób. Jeśli chętnych z parafii byłoby więcej niż 150 osób, należy zgłosić dwie lub więcej grup. Jedna grupa z parafii może wybrać tylko jeden pakiet!

Jeżeli uda się uzbierać w parafii grupę chętnych na wyjazd, należy ją zgłosić do ks. Tomasza Bazana (tel. 519 191 271 lub e-mailowo: tomaszbazan1@gmail.com , w temacie wiadomości należy wpisać: WYJAZD KRAKÓW).

Prawdopodobnie będzie istniała możliwość wyjazdu do Krakowa i powrotu w opcjach (termiach) A i C specjalnymi pociągami, zarezerwowanymi przez nasze Biuro ŚDM. Odjazdy pociągów planowane są z Biłgoraja i Zamościa.

Jeżeli byłby problem ze zorganizowaniem parafialnego wyjazdu i utworzeniem odpowiedniej grupy pielgrzymów, powinno skierować się zainteresowaną wyjazdem młodzież do księdza odpowiedzialnego ze Światowe Dni Młodzieży w dekanacie. Spis odpowiedzialnych księży znajduje się w zakładce Dekanaty

Zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania grup, w celu zajęcia dogodnych sektorów i noclegów. Termin zgłoszeń upływa 31 marca, dlatego prosimy o przekazanie parafianom (młodym i ich rodzicom oraz dziadkom) o możliwości wyjazdu. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z księżmi odpowiedzialnymi za ŚDM w dekanatach i rejonach lub z Diecezjalnym Biurem ŚDM: sdm@zamojskolubaczowska.pl lub telefonicznie pod nr 500 836 089.

Ramowy program krakowskich wydarzeń

 przyciety program sdm