Dekanat Hrubieszów Południe – rejon Hrubieszów

Odpowiedzialny za rejon hrubieszowski: ks. Stanisław Książek

Odpowiedzialny w dekanacie za spotkania formacyjne: ks. Marian Wyrwa

Spotkanie formacyjne w maju 2014- Hrubieszów parafia pw. św. Mikołaja, uczestniczyło: 56 osób

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2014- Mircze, uczestniczyło: 70 osób

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2014- uczestniczyło 70 osób

Spotkanie formacyjne w październiku 2014- 75 osób

Spotkanie formacyjne w kwietniu 2015 –  BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2015 – Gozdów. Uczestniczyło 41 osób

Spotkanie formacyjne w październiku 2015 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w listopadzie 2015 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w grudniu 2015 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w styczniu 2016 Hrubieszów parafia pw. św. Mikołaja, uczestniczyło 66 osób

Spotkanie formacyjne w lutym 2016 Hrubieszów parafia pw. św. Mikołaja, uczestniczyło 79 osób

Spotkanie formacyjne w marcu 2016 Hrubieszów parafia pw. św. Mikołaja, uczestniczyły 72 osoby

Spotkanie formacyjne w kwietniu 2016 Hrubieszów parafia pw. św. Mikołaja, uczestniczyło 69 osób