Dekanat Grabowiec – rejon Hrubieszów

Odpowiedzialny za rejon hrubieszowski: ks. Stanisław Książek

Odpowiedzialny w dekanacie za spotkania formacyjne: ks. Krzysztof Cyranowski

Spotkanie formacyjne w maju 2014- nie odbyło się.

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2014- parafia Skierbieszów, uczestniczyło: 59 osób

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2014- parafia Grabowiec, uczestniczyło: 70 osób

Spotkanie formacyjne w październiku 2014- Parafia Trzeszczany, uczestniczyło: 62 osób

Spotkanie formacyjne w kwietniu 2015, uczestniczyło 55 osób

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2015, uczestniczyło 49 osób

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2015 – Horyszów. Uczestniczyło 48 osób

Spotkanie formacyjne w październiku 2015 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w listopadzie 2015 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w grudniu 2015 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w styczniu 2016 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w lutym 2016 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w marcu 2016 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w kwietniu 2016, Zawalów, uczestniczyły 73 osoby

Spotkanie formacyjne w maju 2016, Zawalów, uczestniczyły  44 osoby

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2016, Gdeszyn, uczestniczyło 15 osób