Dekanat Szczebrzeszyn – rejon Zamość

Odpowiedzialny za rejon zamojski: Ks. Piotr Brodziak, ks. Tomasz Winogrodzki

Odpowiedzialny w dekanacie za spotkania formacyjne: ks. Patryk Obszyński

Spotkanie formacyjne w maju 2014- Klemensów, uczestniczyło: 99 osób

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2014- Brak danych

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2014- Tworyczów,uczestniczyło: 42 osoby

Spotkanie formacyjne w październiku 2014- Nielisz, uczestniczyło: 102 osoby

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2015 – Gorajec, uczestniczyło 38 osób

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2015 – Topólcza, uczestniczyło 75 osób

Spotkanie formacyjne w październiku 2015 – Radecznica. Uczestniczyło 41 osób

Spotkanie formacyjne w listopadzie 2015 – Tworyczów. Uczestniczyły 53 osoby

Spotkanie formacyjne w grudniu 2015 – Szczebrzeszyn, parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Uczestniczyło 51 osób

Spotkanie formacyjne w styczniu 2016 – Szczebrzeszyn, parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Uczestniczyły 54 osoby

Spotkanie formacyjne w lutym 2016 – Klemensów (11.03.2016). Uczestniczyło 51 osób

Spotkanie formacyjne w marcu 2016 – Szczebrzeszyn, parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Uczestniczyło 107 osób

Spotkanie formacyjne w kwietniu 2016 – Szczebrzeszyn, parafia św. Mikołaja; uczestniczyło 48 osób

Spotkanie formacyjne w maju 2016 – Zwierzyniec, uczestniczyły 54 osoby