Dekanat Tomaszów Północ – rejon Tomaszów Lub.

Odpowiedzialny za rejon tomaszowski: ks. Krzysztof Giera

Odpowiedzialny w dekanacie za spotkania formacyjne: ks. Mariusz Skakuj

Spotkanie formacyjne w maju 2014- nie odbyło się.

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2014-Tomaszów, parafia pw. ZNMP, uczestniczyło: 34 osoby

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2014-Tomaszów, parafia pw. ZNMP, uczestniczyło: 34 osoby

Spotkanie formacyjne w październiku 2014-Tomaszów, parafia pw. ZNMP, uczestniczyło: 50 osoby

Spotkanie formacyjne w kwietniu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2015 -Tomaszów, parafia pw. ZNMP, uczestniczyło: 47 osób

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w październiku 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w listopadzie 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w grudniu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w styczniu 2016 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w lutym 2016 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w marcu 2016 – BRAK DANYCH