Dekanat Tomaszów Południe – rejon Tomaszów Lub.

Odpowiedzialny za rejon tomaszowski: ks. Krzysztof Giera

Odpowiedzialny w dekanacie za spotkania formacyjne: ks. Witold Bednarz

Spotkanie formacyjne w maju 2014- Tomaszów Lub., parafia pw. NSPJ, uczestniczyło: 187 osób

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2014-Tomaszów Lub., parafia pw. św. Józefa, uczestniczyło: 54 osób

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2014-Tomaszów Lub., parafia pw. św. Józefa, uczestniczyło: 45 osób

Spotkanie formacyjne w październiku 2014- 56 osób

Spotkanie formacyjne w kwietniu 2015 -BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w październiku 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w listopadzie 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w grudniu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w styczniu 2016 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w lutym 2016 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w marcu 2016 – BRAK DANYCH