Dekanat Cieszanów – rejon Lubaczów

Odpowiedzialny za rejon lubaczowski: ks. Tomasz Szady

Odpowiedzialny w dekanacie za spotkania formacyjne: Ks. Paweł Badach

Spotkanie formacyjne w maju 2014- Stary Dzików, uczestniczyło: 32 osoby

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2014- Niemstów, uczestniczyło: 78 osób

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2014- Cieszanów, uczestniczyło: 36 osób

Spotkanie formacyjne w październiku 2014- Cieszanów, uczestniczyło: 31 osób

Spotkanie formacyjne w kwietniu 2015 – Cieszanów, uczestniczyło: 42 osoby

Spotkanie formacyjne w maju 2015 – Cieszanów, uczestniczyło: 72 osoby

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w październiku 2015, Cieszanów. Uczestniczyło 65 osób

Spotkanie formacyjne w listopadzie  2015 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w grudniu 2015 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w styczniu 2016 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w lutym 2016 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w marcu 2016 BRAK DANYCH