Dekanat Lubaczów – rejon Lubaczów

Odpowiedzialny za rejon lubaczowski: ks. Tomasz Szady

Odpowiedzialny w dekanacie za spotkania formacyjne: ks. Rafał Sarzyński

Spotkanie formacyjne w maju 2014- Lubaczów, parafia pw. św. Stanisława uczestniczyło: 66 osób

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2014- Krowica Sama- 43 osób

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2014- Załuże- 50 osób

Spotkanie formacyjne w październiku 2014- parafia św. Karola Boromeusza Lubaczów, uczestniczyło: 166 osób

Spotkanie formacyjne w kwietniu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w październiku 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w listopadzie 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w grudniu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w styczniu 2016 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w lutym 2016 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w marcu 2016 – BRAK DANYCH