Dekanat Biłgoraj Północ – rejon Biłgoraj

Odpowiedzialny za rejon biłgorajski: ks. Leszek Boryło

Odpowiedzialny w dekanacie za spotkania formacyjne: ks. Krzysztof Maj

Spotkanie formacyjne w maju 2014- Biłgoraj parafia pw. Wniebowzięcia NMP, uczestniczyło: 53 osób

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2014- Biłgoraj parafia pw. Wniebowzięcia NMP, uczestniczyło: 48 osób

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2014- Biłgoraj parafia pw. Wniebowzięcia NMP, uczestniczyło: 67 osób

Spotkanie formacyjne w październiku 2014, uczestniczyło: 40 osób

Spotkanie formacyjne w kwietniu 2015 –  BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2015, uczestniczyło 47 osób

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2015 – Frampol. Uczestniczyło  38 osób

Spotkanie formacyjne w październiku 2015. Parafia św. Jana Chrzciciela w Trzęsinach. Uczestniczyło 19 osób

Spotkanie formacyjne w listopadzie  2015 – Goraj. Uczestniczyło 57 osób

Spotkanie formacyjne w grudniu 2015 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w styczniu 2016 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w lutym 2016 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w marcu 2016 BRAK DANYCH