Dekanat Biłgoraj Południe – rejon Biłgoraj

Odpowiedzialny za rejon biłgorajski: ks. Leszek Boryło

Odpowiedzialny w dekanacie za spotkania formacyjne: ks. Adam Malinowski

Spotkanie formacyjne w maju 2014- Biłgoraj parafia pw. Marii Magdaleny, uczestniczyło: 204 osób

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2014 – Biłgoraj parafia pw. Marii Magdaleny, uczestniczyło: 65 osób

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2014 – Parafia Sól, uczestniczyło: 81 osób

Spotkanie formacyjne w październiku 2014 – uczestniczyło: 120 osób

Spotkanie formacyjne w kwietniu 2015 – Parafia Lipiny Górne, uczestniczyło: 82 osoby

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2015 – Parafia Majdan Stary, uczestniczyło 129 osób

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2015 – Parafia Krzeszów, uczestniczyło 171 osób

Spotkanie formacyjne w październiku 2015 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w listopadzie  2015 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w grudniu 2015 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w styczniu 2016 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w lutym 2016 BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w marcu 2016 BRAK DANYCH