Dekanat Tarnoszyn – rejon Hrubieszów

Odpowiedzialny za rejon hrubieszowski: ks. Stanisław Książek

Odpowiedzialny w dekanacie za spotkania formacyjne: ks. Waldemar Miśkiewicz

Spotkanie formacyjne w maju 2014- BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2014- BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2014- Tarnoszyn, uczestniczyło 15 osób

Spotkanie formacyjne w październiku 2014- Ulhówek, uczestniczyło 69 osób

Spotkanie formacyjne w kwietniu 2015 – Rzeplin. Uczestniczyły 32 osoby

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2015 – Ulhówek. Uczestniczyły 43 osoby

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2015 – Hulcze. Uczestniczyły 42 osoby

Spotkanie formacyjne w październiku 2015 –  Ulhówek. Uczestniczyło 35 osób

Spotkanie formacyjne w listopadzie 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w grudniu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w styczniu 2016 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w lutym 2016 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w marcu 2016 – BRAK DANYCH