Dekanat Tyszowce – rejon Tomaszów Lub.

Odpowiedzialny za rejon tomaszowski: ks. Krzysztof Giera

Odpowiedzialny w dekanacie za spotkania formacyjne: ks. Arkadiusz Jakubczak

Spotkanie formacyjne w maju 2014- Tyszowce, uczestniczyło: 105 osób

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2014-Dub, uczestniczyło: 51 osób

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2014-Sahryń, uczestniczyło: 100 osób

Spotkanie formacyjne w październiku 2014-Perespa, uczestniczyło: 57 osób

Spotkanie formacyjne w kwietniu 2015 – Turkowice, uczestniczyło: 69 osób

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne w październiku 2015 – Tyszowce. Uczestniczyły 52 osoby

Spotkanie formacyjne w listopadzie 2015 – Dub. Uczestniczyły 73 osoby

Spotkanie formacyjne w grudniu 2015

Spotkanie formacyjne w styczniu 2016

Spotkanie formacyjne w lutym 2016

Spotkanie formacyjne w marcu 2016