Dekanat Łaszczów – rejon Tomaszów Lub.

Odpowiedzialny za rejon tomaszowski: ks. Krzysztof Giera

Odpowiedzialny w dekanacie za spotkania formacyjne: ks. Rafał Ćwikła

Spotkanie formacyjne w maju 2014- Nabróż, uczestniczyło: 57 osób

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2014-Wiszniów, uczestniczyło: 33 osób

Spotkanie formacyjne we wrześniu 2014-Dołhobyczów, uczestniczyło: 52 osoby

Spotkanie formacyjne w październiku 2014- parafia Żulice, uczestniczyło: 55 osób

Spotkanie formacyjne w kwietniu 2015- parafia Nowosiółki, uczestniczyło: 70 osób

Spotkanie formacyjne w czerwcu 2015 – BRAK DANYCH

Spotkanie formacyjne we wrześniu  2015 – Uczestniczyły 152 osoby

Spotkanie formacyjne w październiku 2015 – Uczestniczyło 128 osób

Spotkanie formacyjne w listopadzie 2015 – Uczestniczyło 58 osób

Spotkanie formacyjne w grudniu 2015 – Uczestniczyły 64 osoby

Spotkanie formacyjne w styczniu 2016 Uczestniczyło 61 osób

Spotkanie formacyjne w lutym 2016

Spotkanie formacyjne w marcu 2016