W dniach od 2 do 16 maja 2015 roku w naszej diecezji będzie peregrynował Krzyż ŚDM i ikona MB Salus Populi Romani. Chcielibyśmy, aby w każdej części naszej diecezji gościły symbole ŚDM. Propozycją Sekretariatu Światowych Dni Młodzieży naszej diecezji jest następujący harmonogram peregrynacji: 3-4 maja – Katedra (dekanat zamojski i sitaniecki), 4-5 maja – seminarium, 5- 6 maja Hrubieszów (dwa dekanaty), 6-7 maja Grabowiec, 7- 8 maja Krasnobród, 8-9 maja Szczebrzeszyn, 9-10 maja Biłgoraj (dwa dekanaty), 10-11 maja Tarnogród, 11-12 maja Józefów, 12-13 maja Tomaszów Lub. (dwa dekanaty) 13-14 maja Łaszczów (trzy dekanaty: Tyszowce, Łaszczów, Tarnoszyn), 14-15 maja Narol (dwa dekanaty: Narol i Cieszanów), 15-16 maja Konkatedra Lubaczów. Ten plan jest propozycją. Jeśli w którymś dekanacie peregrynacja w proponowanym dniu jest niedogodna i kolidująca z innymi ważnymi wydarzeniami, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego do wydziału. Rada ds. Duszpasterstwa Młodzieży rozpoczęła już prace nad przygotowaniem odpowiednich materiałów do wykorzystania podczas peregrynacji. Zostaną one podane duszpasterzom niezwłocznie po ich opublikowaniu.

Plan peregrynacji symboli ŚDM

Modlitwy, adoracje, nabożeństwa przy symbolach ŚDM – do użytku wewnętrznego Kościoła