617743508-bazan-tomasz02

 

Odpowiedzialnym za wolontariat w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Diecezji

jest Ks. mgr lic. Tomasz Bazan.

Kontakt: tomaszbazan1@gmail.com

kom.: 519191271

 

 

W naszej diecezji rozpoczynamy przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Przygotowania do tego wydarzenia wymagają dużego nakładu pracy ludzi młodych, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w tworzący się wolontariat przy Diecezjalnym Biurze Światowych Dni Młodzieży. Warunkiem przystąpienia do wolontariatu jest wiek, czyli ukończony 16 rok życia oraz złożenie formularza zgłoszenia pod adres: Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość. Wzór formularza jest do pobrania ze strony: http://www.sdm.zamojskolubaczowska.pl/ lub: http://www.wdo.zamojskolubaczowska.pl/. Zgłoszenia są przyjmowane do końca września 2014 roku. Szczegóły dotyczące tworzącego się wolontariatu można znaleźć na wyżej wymienionych stornach internetowych.
Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży 2016 przygotowało wstępny plan pracy tworzącego się wolontariatu: wrzesień 2014 – pierwsza rekrutacja; styczeń 2015 – pierwsze szkolenie wyjazdowe (planujemy następujące szkolenia: kurs wychowawców obozów i kolonii, kurs wychowawców wycieczek szkolnych, kurs wolontariatu, kurs pisania projektów młodzieżowych i przez młodzież; kurs prowadzenia tańców integracyjnych, kurs prowadzenia zabaw bezalkoholowych <<stopień podstawowy>> i inne kursy oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, sztuka kierowania ludźmi, podstawy duchowości lidera itp.); marzec 2015 – druga rekrutacja; maj 2015 – szkolenie wyjazdowe i pomoc przy peregrynacji symboli ŚDM w diecezji; wakacje 2015 – szkolenie (dwutygodniowa integracja, dla co najmniej 100 osób, połączona z wypoczynkiem w atrakcyjnym miejscu w Polsce lub zagranicą); wrzesień 2015 – maj 2016 –kontynuacja szkoleń weekendowych; styczeń 2016 – wyjazd na narty (wyjazd szkoleniowo-integracyjny z programem profilaktycznym), lipiec 2016 – spotkanie z młodzieżą z zagranicy (wolontariusze pomagają duszpasterzom w organizacji ich pobytu); lipiec 2016 – wspólny wyjazd do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży; koniec sierpnia 2016 – podsumowanie pracy na spotkaniu wyjazdowym. Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży 2016 stara się o pozyskanie funduszy państwowych (lub unijnych) na realizację tego projektu. Przygotowanie i organizacja ŚDM ma być początkiem do stworzenia stałej grupy wolontariuszy w diecezji, która szczególnie we współpracy z diecezjalną CARITAS podejmowałaby różne działania.

Do pobrania: