robert

 

Odpowiedzialnym za przygotowanie duchowe do Światowych Dni Młodzieży w naszej Diecezji

jest ks. dr Robert Strus.

Kontakt: rstrus16@wp.pl

kom.: 506086058

 

 

W maju 2014 roku rozpoczęło się w naszej diecezji przygotowanie duchowe młodzieży do ŚDM 2016. Przygotowanie to jest oparte na materiałach formacyjnych przygotowanych przez Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży Cz@t ze Słowem (choć proponujemy pewną modyfikację tych propozycji). Każdy miesiąc posiada swój temat, ważny dla życia młodego człowieka.
Podstawowymi elementami formacji przed ŚDM 2016 w naszej diecezji są spotkania młodzieży w parafiach oraz dekanatach. Spotkania w parafiach odbywają się raz w tygodniu (najlepiej w piątek wieczorem). Raz w miesiącu (trzeci piątek miesiąca) młodzież z całego dekanatu wraz ze swoimi duszpasterzami lub katechetami gromadzi się na celebracji słowa Bożego oraz adoracji Najświętszego Sakramentu w jednej z parafii dekanatu.
Młodzież z parafii przyjeżdża na spotkanie dekanalne zawsze pod opieką księży lub katechetów. Opiekunowie składają listy uczestników dziekanom lub dekanalnym koordynatorom (Formularz dla parafii ŚDM – można pobrać na stornie internetowej: http://www.wdo.zamojskolubaczowska.pl/wdo,dopobrania), dziekani lub dekanalni koordynatorzy na podstawie tych list sporządzają sprawozdanie (Formularz dla Dziekana – można pobrać na stornie internetowej: http://www.wdo.zamojskolubaczowska.pl/wdo,dopobrania) i w ciągu dwóch tygodni przekazują kopie sprawozdania i list do WDO.
Spotkania adresowane są do całej młodzieży, ze wszystkich grup religijnych, ale też i do tej, która nie należy do żadnej wspólnoty. Na spotkania należy zapraszać młodzież od I klasy gimnazjum (a nawet od klasy VI klasy szkoły podstawowej). Ważne jest, aby jak najwięcej młodzieży w nich uczestniczyło. W przypadku grup, które posiadają własne formy formacji (np. Oaza), nie ma potrzeby zastępowania ich proponowanymi materiałami. Warto jednak, aby grupy te angażowały się w comiesięczne spotkania w dekanatach.
Na stornie internetowej: http://www.wdo.zamojskolubaczowska.pl/wdo,dopobrania można pobrać Materiały formacyjne ŚDM 2016 na każdy miesiąc, które są publikowane sukcesywnie (oczywiście jest to pewna propozycja).